Przetargi

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie nr 500154011-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.

Boguchwała:
                                       
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557631-N-2018
Data: 2018-05-14

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 51703115750000, ul. ul. Przemysłowa  3/31, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 883793200, e-mail tbsboguchwala@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): tbsboguchwala.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 06-07-2018 godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 16-07-2018 godzina: 09:30

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 796 250