O firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego utworzone zostało, przez Burmistrza Boguchwały, w celu realizacji zadań własnych gminy Boguchwała związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy sformułowanym w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.


Towarzystwo Budownictwa Społecznego, po zaakceptowaniu umowy Spółki przez Ministra Infrastruktury zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000358663.

Podstawy prawne działania:
Ustawa z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Akty prawne związane:


- Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62. poz. 719)..
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
- Ustawa z dnia 2 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz.733 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817).
- Ustawa z dnia 21.czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust.1 i 2 jest:


a) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
b) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
d) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z ,
e) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
f) przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,
g) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
h) wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
i) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
j) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
k) tynkowanie - PKD 43.31.Z,
l) zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
m) posadzkarstwo , tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
n) malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
o) wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
p) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z.

  • Data aktualizacji: 2024-06-20 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 791 076